Caiet de educație media

Ghidul profesorului pentru discipline socio-umane

autori Nicoleta Fotiade și Sergiu Spătan

În contextul evoluției digitale care ne înconjoară, pentru mulți tineri accesul la tehnologie a devenit un „modus vivendi” care le influențează felul în care își desfășoară mai toate activităţile. Cultura media în care tinerii se distrează, se informează, socializează în fiecare zi este puțin prezentă în programa lor școlară. Copiii și tinerii au nevoie de competențe media și digitale care să-i ajute să înțeleagă cultura media și digitală în care trăiesc, să-și înțeleagă rolul de consumatori media, să folosească cu responsabilitate media, să fie capabili să analizeze și să evalueze critic conținuturile media pe care le întâlnesc, să știe să se informeze, să se descurce în situații care îi pot afecta emoțional șamd. Este nevoie de educație media pentru a face programa școlară mai relevantă pentru viața elevilor.

Scopul acestui caiet este să ofere ustensile profesorului de științe socio-umane pentru a dezvolta competențele media necesare adaptării elevilor la lumea interconectată de astăzi. Aceste ustensile pot fi folosite în cadrul disciplinelor pe care profesorul de socio-umane le predă, fără să presupună introducerea în curriculum a unei discipline noi. Propunerea de a integra exerciții și teme despre media în cadrul disciplinelor socio-umane deja existente are la bază trei premise:

  a. Competențele media sunt dezvoltate prin învățare continuă, pe o perioadă lungă de timp, nu doar prin proiecte sporadice;

  b. În ciuda importanței dezvoltării competențelor media, este dificilă introducerea unei discipline autonome de Competențe în mass-media în planurile-cadru obligatorii din sistemul românesc de învățământ (nu doar în curriculumul la decizia școlii, acolo unde există deja);

  c. Competențele media fac parte din categoria mai largă a competențelor de gândire critică în domeniul socio-uman, ceea ce face ca legătura dintre educația media și disciplinele socio-umane să fie una foarte strânsă.

Ideea integrării educației media în programele altor discipline deja existente în curriculumul școlar nu este nouă (vezi activitatea CLEMI în Franța). Specificul abordării noastre este, pe de o parte, caracterul modular al caietului și, pe de altă parte, faptul că am încercat să facem ca această integrare să aibă impact, sperăm noi, în predarea conținuturilor obligatorii ale disciplinelor socio-umane pe care le vizăm. Mai mult, noi credem că activitățile prezentate în acest caiet vor ajuta la învățarea conținuturilor obligatorii ale acestor discipline prin exerciții interactive și interdisciplinare.

Organizarea caietului este următoarea: în capitolul 1 explicăm în detaliu ideea directoare a acestui proiect, împreună cu câteva argumente pentru folosirea caietului la clasă, precum și un ghid despre cum poate fi folosit. În capitolele 2 și 3 prezentăm 18 pachete de activități și exerciții care să ajute la dezvoltarea competențelor media. Din rațiuni de organizare și pentru facilitarea utilizării cât mai flexibile a acestui caiet, am împărțit activitățile propuse în două categorii: activități care pun accentul pe dezvoltarea cunoștințelor despre media (în capitolul 2) și activități care pun accentul pe folosirea diferitelor media pentru însușirea unora dintre cunoștințele obligatorii în cadrul disciplinelor socio-umane (în capitolul 3). Această împărțire este una pragmatică. În fapt, toate activitățile propuse presupun dezvoltarea unui set de abilități, cunoștințe și atitudini esențiale pentru un utilizator media competent. În capitolul 4, oferim o sugestie de planificare a activităților prezentate în capitolele precedente. Subliniem însă că această planificare este cu totul opțională, dat fiind faptul că specificul caietului este tocmai caracterul său modular: fiecare profesor poate lua ce își dorește din propunerile făcute aici. Speranța noastră este că activitățile prezentate în acest caiet nu doar că vor facilita dezvoltarea competențelor media atât de importante astăzi, dar vor ajuta și la predarea unora dintre conținuturile obligatorii de la disciplinele socio-umane. 

Capitolul 1

Competențele media, structura caietului și ghid de utilizare

În prezentul capitol vom încerca să răspundem la următoarele întrebări:

 • Ce sunt media?
 • Ce sunt competențele media?
 • Cum se obțin competențele media prin educație media?
 • De ce să facem educație media la disciplinele socio-umane?
 • Care este ideea directoare a caietului?
 • Cum poate fi folosit caietul?

Capitolul 2

Educație despre media

Pachet de activități 1

Media și rolul lor în viața cotidiană

Public țintă:

 • Elevi din clasa a IX-a, la disciplina Logică argumentare și comunicare, unitatea de învățare „Societate și comunicare” (ce media folosesc și de ce?).
 • Elevi din clasa a XI-a, la disciplina Sociologie, unitatea „Societatea și viața socială: Socializarea”.
 • Posibil, elevi din clasa a X-a, la disciplina Psihologie, capitolul „Conduita psihosocială” (jurnalul consumatorului de media)

Timp: 2-3 ore aproximativ

Obiective de învățare:

Elevii vor putea să:

 • să menționeze scopurile în care folosesc media în viața de zi cu zi și în ce scopuri
 • analizeze contextul în care utilizează diverse media
 • identifice motivele personale de a consuma diverse media

Pachet de activități 2

Cum mă informez?

Public țintă:

 • Elevi de la toate clasele care se pregătesc pentru (i) campionatul de dezbatere ArguMedia (vezi pachetul de activități 9), (ii) jocurile persuasiunii (vezi pachetul de activități 13) sau (iii) alte activități care presupun documentarea și informarea (vezi pachetele 14, 15, 16 și 17).
 • Elevi din clasa a IX-a, de la disciplina Logică, argumentare și comunicare, unitatea de învățare „Societate, comunicare şi argumentare corectă”.
 • Elevi din clasa a X-a, la disciplina Educație antreprenorială, unitatea de învățare „Instrumente necesare studierii pieței”.
 • Elevi din clasa a XI-a, la disciplina Sociologie, unitatea „Societatea și viața socială: Socializarea” (vezi fișa nr. 2a Ce fac pe platformele de socializare online?).

 Timp: 2-3 ore aproximativ

Obiective de învățare:

Elevii vor putea să:

 • să definească prin propriile cuvinte informația
 • enumere diferite tipuri de informații
 • identifice diverse motive și nevoi de a se informa
 • identifice diverse motive și nevoi de a folosi platformele de socializare online
 • analizeze și să evalueze credibilitatea informațiilor
 • identifice elementele care fac o știre să fie părtinitoare sau incompletă

Pachet de activități 3

Când informația devine știre

Public țintă:

 • Elevi care fac activitățile (i) Revista presei social-politice (foarte relevant; vezi pachetul de activități 16) și (ii) Premiile pentru conștientizare socială „Viral Short Awards” (vezi pachetul de activități 15).
 • Elevi din clasa a IX-a, la disciplina Logică argumentare și comunicare, unitatea „Societate și comunicare”.
 • Elevi din clasa a X-a, la disciplina Sociologie, unitățile „Metodologia cercetării științifice” (mai ales pentru analiza documentelor sociale) și „Instituţii şi organizaţii sociale”

Timp: 1 oră aproximativ

Obiective de învățare:

Elevii vor putea să:

 • identifice valorile știrii – calitățile care transformă informațiile, acțiunile și evenimentele în știri.
 • explice ce este știrea și structura ei,
 • explice noțiunea de interes public

Pachet de activități 4

Ce este știrea?

Public țintă:

 • Elevi care se pregătesc pentru diferitele concursuri de argumentare, dezbatere și persuasiune prezentate în capitolul 3 (vezi pachetele de activități 9, 13, 15)
 • Elevi care formează echipa editorială a Platformei „Acces Media” (vezi pachetul 18)
 • Elevi din clasa a IX-a, la disciplina Logică argumentare și comunicare, capitolul „Societate și comunicare”.
 • Elevi din clasa a X-a, la disciplina Sociologie, unitățile „Metodologia cercetării științifice” (mai ales pentru analiza documentelor sociale) și „Instituţii şi organizaţii sociale”

Timp: 1 oră aproximativ

Obiective de învățare:

Elevii vor fi capabili să:

 •  recunoască o știre completă, corect redactată.
 • să aleagă mai bine sursele de informare.

Pachet de activități 5

Mesajele media – construcție și interpretare

Public țintă:

 • Elevi care participă la activitățile (i) Premiile pentru conștientizare socială „Viral Short Awards” prezentate în pachetul 15 (foarte relevant!) și (ii) Jocurile persuasiunii (13).
 • Elevi din clasa a X-a, la disciplina Sociologie, unitatea „Status și rol social” (mai ales activitatea despre materialul MICHAEL).
 • Elevi din clasa a X-a, la disciplina Educație antreprenorială, unitatea „Promovarea produsului” și capitolul „Etica în afaceri”.

Timp: 2 ore aproximativ

Obiective de învățare:

Elevii vor putea să:

 • Identifice elementele care contribuie la construcția mesajului (atunci când urmăresc o imagine)
 • identifice diversele tipuri de reacții pe care le poate provoca o imagine și să chestioneze motivele pentru care aceasta a fost făcută public.
 • identifice modurile prin care atât producția mesajului media, cât și receptarea lui sunt influențate de factori interni și externi

Pachet de activități 6 

Propaganda – definiție și tehnici de comunicare

Public țintă:

 • Elevi din clasa a IX-a, la disciplina Logică, argumentarea și comunicare, unitatea de învățare „Persuasiune și manipulare”
 • Elevi din clasa a X-a, la disciplina Educație antreprenorială, capitolul „Etica în afaceri”
 • Elevi din clasa a XI-a, la disciplina Sociologie, unitatea sau „Ordine și control social”

Timp: 2-3 ore aproximativ

Obiective de învățare:

Elevii vor putea să:

 • definească propaganda, în funcție de cultura, perioada și contextul în care este produsă
 • identifice emoțiile prin care propaganda activează emoții puternice, simplifică idei și informații, răspunde  la nevoile și valorile publicului și atacă oponenții
 • identifice modurile prin care propaganda are un impact fie pozitiv, fie negativ asupra indivizilor și societății.

Pachet de activități 7

A distribui sau a nu distribui

Public țintă:

 • Elevi din clasa a IX-a, la disciplina Logică, argumentarea și comunicare, unitatea de învățare „Persuasiune și manipulare”.
 • Elevi din clasa a X-a, la disciplina Educație antreprenorială, capitolul „Etica în afaceri”
 • Elevi care participă la activitățile prezentate în pachetele de activități 13 și 15.

Timp: 1-2 ore aproximativ

Obiective de învățare:

Elevii vor putea să:

 • definească propaganda în funcție de cultura, perioada și  contextul în care este produsă
 • identifice modurile prin care propaganda activează emoții puternice, simplifică idei și informații, răspunde  la nevoile și valorile publicului și atacă oponenții
 • să recunoască drepturile și responsabilitățile producătorilor de mesaje
 • să exprime o opinie coerentă legată de responsabilitățile sociale pe care le avem în ceea ce privește diseminarea propagandei
 • să identifice modurile prin care propaganda poate avea un impact fie pozitiv, fie negativ asupra indivizilor și societății.

Pachet de activități 8

Căutarea online

Public țintă:

 • Elevi de la orice clasă care vor participa la oricare dintre activitățile recomandate în acest caiet. Este de recomandat ca aceste activități sau altele asemănătoare să se facă în fiecare clasă.
 • Elevi din clasa a IX-a, la disciplina Logică, argumentare și comunicare, „Societate și comunicare”.
 • Elevi din clasa a X-a, la disciplina Educație antreprenorială, unitatea „Instrumente necesare studierii pieţei”.
 • Elevi din clasa a X-a, la disciplina Sociologie, unitatea „Metodologia cercetării științifice” (mai ales pentru analiza documentelor sociale)

Timp: 1-2 ore aproximativ

Obiective de învățare:

Elevii vor putea să:

 • adune informații pe o temă dată folosind căutarea online
 • gândească și să genereze idei într-o echipă creativă
 • analizeze informațiile și să dezvolte un punct de vedere
 • identifice calitățile unui comportament online responsabil
 • identifice căile prin care le pot fi încălcate drepturile digitale și cum își pot proteja datele personale și dreptul la viață privată

Capitolul 3 

Educație cu media

Pachet de activități 9

Campionat de argumentare și dezbatere ArguMedia / Media Debate

Public țintă:

 • Inițial (în primul an), elevi din clasele de a IX-a, care studiază disciplina Logică, argumentare și comunicare. Ulterior, succesiv, elevi din toate clasele de liceu, de la toate specializările.

Timp: Între 8 și 20 de săptămâni sau compact în 2-3 zile (depinde de formatul ales, vezi Fișa 9b). Inițial, campionatul se poate organiza în al doilea semestru, dar ulterior se poate întinde pe tot anul.

Obiective de învățare:

Elevii vor fi capabili să:

 • utilizeze metoda dezbaterilor în formatul World Schools.
 • folosească metoda dezbaterilor în formatul World Schools pentru a aprofunda cunoștințele de mass-media.
 • utilizeze metoda dezbaterilor în formatul World Schools pentru a-și dezvolta abilitățile de argumentare și vorbit în public.

Pachet de activități 10

Analiza logică a termenilor

Public țintă:

 • Elevi din clasa a IX-a, la disciplina Logică, argumentare și comunicare, unitățile de învățare „Termenii” și „Definirea și clasificare”.

Timp: Între 3 și 4 ore.

Obiective de învățare:

Elevii vor fi capabili să:

 • rezolve exerciții cu termeni, definiții și clasificări, în urma reflecției asupra propriului consum media
 • identifice și clasifice termeni folosindu-se de exemple concrete din experiențele lor de viață cu diferitele media.
 • identifice diferite caracteristici ale termenilor și raporturi logice între termeni în diverse media (știri, melodii etc.).
 • analizeze utilizarea definițiilor în contexte concrete de viață (citirea „Termenilor și condițiilor” etc.).

Pachet de activități 11

Reconstrucția unui argument prin „metoda celor 5 pași”

Public țintă:

 • Elevi din toate clasele de liceu
 • Foarte aplicat: elevi din clasa a IX-a, la disciplina Logică, argumentare și comunicare, unitatea „Argumentarea și structura sa”.

Timp: Pentru elevii de a IX-a, între 2 și 3 ore.

Pentru ceilalți elevi, depinde de cât timp profesorul este dispus să folosească.

Obiective de învățare:

Elevii vor fi capabili să:

 • identifice structura argumentativă a unui text în urma unei lecturi critice
 • explice argumente complexe în termeni simpli și clar de înțeles și pentru un neinițiat.
 • găsească cea mai simplă structură argumentativă prin care să reconstruiască un argument.
 • identifice asumpțiile (premisele implicite) ale unui argument.
 • construiască propriile sale argumente folosindu-se de „metoda celor 5 pași” inversată.

Pachet de activități 12

Jocul de cărți „Silogismus”

Public țintă:

 • Elevi din clasa a IX-a, la disciplina Logică, argumentare și comunicare, unitatea de învățare „Silogismul”.

Timp:  Între 2 și 3 ore. Jocul, odată învățat, poate fi jucat și în afara orelor. Dar ar fi util să se organizeze câteva runde în timpul orelor. Recomandarea noastră este chiar organizarea unui campionat, care poate dura 3-4 ore.

Obiective de învățare:

Elevii vor fi capabili să:

 • identifice structura unui silogism și poziția termenilor minor, major și mediu printr-o activitate interactivă.
 • identifice cele patru figuri silogistice și modurile silogistice valide.
 • utilizeze denumirile mnemotehnice ale modurilor silogistice valide cu ușurință.
 • aplice regulile generale ale silogismului pentru determinarea modurilor silogistice valide.

Pachet de activități 13

Jocurile persuasiunii

Public țintă:

 • Elevi din clasa a IX-a, la disciplina Logică, argumentare și comunicare.

Timp: Pentru elevii din clasa a IX-a, între 6 și 10 săptămâni. În principiu, în al doilea semestru.

Obiective de învățare:

Elevii vor fi capabili să:

 • aplice cunoștințele de argumentare în contexte de comunicare reale.
 • folosească noile media pentru a-și exprima punctul de vedere și pentru a încerca să persuadeze audiența că punctul lor de vedere este corect.
 • dezvolte abilitățile de vorbire în public.

Pachet de activități 14

Trei competiții de antreprenoriat folosind media

Public țintă:

 • Elevi din clasa a X-a, la disciplina Educație antreprenorială.

Timp:  Turnirul leilor” se poate desfășura pe parcursul a 4-5 săptămâni.

Înscrierile pentru „JA Business Plan Challenge” de obicei încep în ianuarie, iar competiția propriu-zisă durează până în mai. Depinde de fiecare an. Pentru informații consultă site-ul JA (Junior Achievement) Romania. 

„The App Game” se poate desfășura în timpul săptămânii „Școala altfel”, iar pregătirea pentru activitate poate dura câteva săptămâni.

Obiective de învățare:

Elevii vor fi capabili să:

 • identifice oportunitățile diferitelor piețe.
 • colaboreze pentru a crea idei de afaceri sustenabile și adaptate nevoilor consumatorilor de gadget-uri și aplicații mobile.
 • evalueze potențialitatea dezvoltării unei afaceri pe baza planului de afaceri.
 • creeze un concept de advertising necesar promovării unui produs.

Pachet de activități 15

Premiile pentru conștientizare socială „Viral Short Awards”

Public țintă:

 • Elevi din clasa a XI-a, la disciplina Sociologie.

Timp: Producția de conținut media despre probleme sociale se poate întinde pe tot anul, iar rezultatele pot fi publicate pe platforma „Acces media”.

Gala premiilor are loc în timpul săptămânii „Școala altfel”, iar votul se deschide cu o săptămână înainte.

Obiective de învățare:

Elevii vor fi capabili să:

 • folosească noile media pentru identificarea și analizarea unor probleme sociale ca discriminarea, infracționalitatea, conflicte sociale, corupția, sărăcia etc.
 • formuleze puncte de vedere argumentate cu privire la probleme sociale stringente
 • atragă atenția prin metode persuasive asupra urgenței rezolvării unor probleme sociale.
 • conștientizeze grupurile sociale din care fac parte asupra urgenței rezolvării unor probleme sociale relevante pentru ei și pentru societate.

Pachet de activități 16

Revista presei social-politice

Public țintă:

 • Elevi din clasa a XI-a, la disciplina Sociologie.
 • Pentru unele capitole: elevi din clasa a XII-a, la disciplina Filosofie.

Timp: În fiecare oră începând cu a doua jumătate a primului semestru (sau când consideri că ai parcurs suficient conținut teoretic pentru a începe), timp de aprox. 10 minute.

Obiective de învățare:

Elevii vor fi capabili să:

 • Recunoască evenimente sociale marcante în știrile discutate la clasă.
 • Identifice teorii care explică parțial sau total fenomenele sociale identificate în știrile discutate.
 • Analizeze fenomene sociale prin raportare la valori dezirabile.

Pachet de activități 17

Conferințele de filosofie „Platon 2.1”

Public țintă:

 • Elevi din clasa a XII-a, la disciplina Filosofie, la sfârșitul fiecărui semestru.
 • Modelul se poate aplica și la Sociologie și Economie (dar și la alte discipline).

Timp:

Scrierea aplicațiilor pentru conferințe poate dura câteva săptămâni, iar evaluarea lor asemenea. Profesorul stabilește orarul desfășurării conferințelor.

Conferințele propriu-zise pot fi organizate câte una la finalul fiecărui semestru.

O conferință poate fi organizată în afara programului formal, într-o zi sau două, în fiecare zi câteva ore, sau în timpul orelor, pe parcursul a 3-4 săptămâni.

În cadrul unei conferințe, o prezentare poate dura 15 minute, iar sesiunea de Q&A, 10 minute.

Obiective de învățare:

Elevii vor fi capabili să:

 • reconstruiască un argument filosofic și să ofere o critică justificată acestui argument.
 • elaboreze un eseu structurat pe teme de filosofie.
 • prezinte conținuturile unui eseu scris de ei în cadrul unei conferințe de filosofie.
 • evalueze corectitudinea unor argumente filosofice și să le discute argumentat

Pachet de activități 18

Platforma de media, argumentare și implicare socială „Acces Media”

Public țintă:

 • Activitate extrașcolară pentru elevi din toate clasele de liceu.

Timp:  Activitate neîntreruptă în timpul anului școlar.

Obiective de învățare:

Elevii vor fi capabili să:

 • utilizeze noile media pentru a comunica despre conținuturi discutate la disciplinele socio-umane;
 • valorifice competențele dezvoltate în celelalte activități prezentate în acest caiet într-o platformă comună, unde pot fi postate produsele muncii lor;
 • colaboreze în diferitele cluburi pentru a identifica cele mai bune soluții pentru rezolvarea problemelor comunității.

Capitolul 4

Sugestii de planificare

În acest capitol vom menționa două sugestii metodologice și un plan orientativ de desfășurare a activităților prezentate mai sus. 

Descarca Caietul de Educație Media integral